Športová masáž

vychádza z histórie klasickej, ibaže hmaty sú vedené v inom poradí. Je použitá väčšia intenzita tlaku pri rýchlejšom tempe a frekvencii jednotlivých hmatov. Doporučuje sa pred športovým výkonom alebo po zaťažení a únave zo športových výkonov.